Growerti e-poe üld- ja tellimistingimused

 

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1.Käesolevad OÜ Growert (edaspidi Müüja) E-poe Growert.com üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.growert.com e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

 1. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

 

2.1 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega Kaubaga, mis on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine.
Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. Kauba tellimiseks tuleb valida sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupul „Vormista tellimus“ ning Ostja suunatakse makseviisi juurde, kus tuleb valida sobiv makseviis.

Sisestada tuleb Ostja andmed, soovi korral saab registreeruda Growerti püsikliendiks. Järgmises etapis saab Ostja valida tarneviisi ning vajutada nuppu “Edasi”. Järgnevalt ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik. Ostja saab valida makseviisi ning tasuda oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumise hetkest OÜ Growert arvelduskontole. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta. Kui kolme päeva möödumisel pole arvet tasutud, tühisytatakse tellimus.

2.4 Kaupade eest tasumine

Kõik E-poesolevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Kaupade eest on võimalik tasuda internetipanga pangalinkide kaudu,

Krediitkaardiga on võimalik tasuda, vajutades vastaval makseviisil ning järgides ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Peale makse sooritamist saadab e-pood Ostjale Tellimusekinnituse ning arve.

Kõiki Growerti E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Growert OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

Growert Oü on isikuandmete vastutav töötleja, Growert OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti  3-7 tööpäeva jooksul , tingimusel, et kau p on müüja laos .

Tellimustoodetel võib tarneaeg olla kuni 6 nädalat.

Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel.

Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimusstele.

Ostjal on õigus valida kauba kättesaamisviis. Olenevalt kauba kogusest ja suurusest on võimalik kaubad tarnida järgnevalt: ostja tuleb ise kaubale järgi; kullerpakk; postipakk; pakiautomaat. Saatmiskulud arvestatakse tellimuse töötluse käigus ning lisatakse ettemaksuarvele.

Tellimuse vormistamisel tuleks Ostjal jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel Growert OÜ  ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Müüja võib volitada Kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui Ostja ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega. Eritellimusel toodete eest ettetasutud ostusummat ei tagastata.

2.6 Taganemisõigus
2.6.1 Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poes sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul, kui kaup on tarnitud vahendusettevõtte vahendusel . Kui kaup tuuakse Ostjale kohale või Ostja tuleb kaubale ise järgi, siis veendub Ostja kauba seisukorrga  kohapeal ja tagastamisõigust ei ole.

2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Kauba füüsiliselt enda valdusesse.

2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Müügiepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Müüja esinduses või saata e-postiga.

Kontaktandmed:
Growert OÜ
Veetorni 9, 75301 Jüri, Harjumaa
info@growert.com

2.6.4 Taganemisõiguse puudumine
Eelpool kirjeldatud taganemisõigus ei kohaldu:

– eritellimus toodete  ostu korral: näiteks kui Ostja on tellinud toote erivärvis või erimõõtudes.

– kui tootel on kasutamise või kulumise märke.

– kui ostjaks on juriidiline isik.

– juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei  vasta kasutuslepingus toodudtingimustele, siis raha ei tagastata. Tagastatud toode tagastatakse. Toote tagastamsega seotud kulud katab Ostja.

2.6.5 Müügilepingust taganemine

 1. Lepingust taganemisel tagastab Growert OÜ Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Growert OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist)

viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Müügilepingust taganeda.

 1. Growert OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades võimalusel sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
 2. Ostja peab Kauba Growert OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Growert OÜ-le Müügilepingust taganemisest. Kauba võib tagastada Growert OÜ esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.
  d. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või Ostja on esitanud Müüjale tõendid, et ta on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  e. Kui Ostja soovib vältida Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Kaupa kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Müügilepinguga seotud kingitusi). Kui Ostja kasutab Kaupa rohkem, kui on vaja teha Kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta Kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest.
  f. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.
  g. Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korra vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
  h. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Growert OÜ-l õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.
  i. Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.
 1. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

 

3.1 Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

3.2 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitikas fikseeritud tingimustel ja eesmärgil, sh ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS’iga).

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

 1. Vastutus ja vaidluste lahendamine

 

4.1 Ostja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

4.2 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

4.3.Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

4.3 Growert OÜ ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui teenuse osutaja tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud teenuse kasutaja süül.

4.5 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: Growert OÜ e-poodi/ esindusse Veetorni 9, Jüri 75301 Harjumaa, e-posti aadressile: info@growert.com

4.7 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Kaup saada ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Growert OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on Müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud Ostja poolt enne Müügilepingu sõlmimist.

4.9 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R kella 9-17-ni   telefonil +372 5242745 või e-posti aadressil: info@growert.com

4.10. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Muud tingimused

 

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

5.2 Müüajal on õigus mistahes ajal teha E-poes pakutavates kaupades ja teenustes muudatusi.

5.3 Growert OÜ-l on õigus teha e-poe tingimustes täiendusi, tehes kehtiva versiooni veebilehel kättesaadavaks.

5.4 Müüja ei vastuta toote kasutamise tulemuste eest ja toote kasutamisest tingitud tagajärgede eest.

5.5 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Growert OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

5.6 Growert-i e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel e-poodi või tehniline viga süsteemis

näiteks kui

E- poes pakutava kauba hind on muutunud/ muudetud võrreldes kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja E-pood ei ole kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on E-poe kehtestatud allahindlusega,. Sellisel juhul ei ole Ostjal õigust nõuda E-poelt tellimuse täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

5.7 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla  ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. Soovi korral  võib Ostja enne ostu sooritamist kontrollida tooteinfo täpsust Growerti klienditeenindusest  tööpäevadel E-R kella 9-17-ni

 1. Tingimuste kehtivus

6.1 Käesolevad e-poe tingimused on kehtivad alates 16.04.2019.